İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Departmanı, şirketimizin büyüme stratejileri doğrultusunda, MAZAKA kültürüne uygun, kendi alanında uzman ya da uzmanlaşmaya aday potansiyel sahibi, eğitimli iş gücünü bulmak, kurumumuzun bir parçası yapmak ve sürekli eğitimler ile gelişmelerini sağlayarak muhafaza etmek amacı ile kurulmuştur. Hedefimiz, proaktif İnsan Kaynakları uygulamaları ile etkili ve motive bir organizasyon yaratarak çalışan memnuniyetini yüksek tutmak, tüm İnsan Kaynakları fonksiyonlarını en doğru ve verimli şekilde yerine getirmektir.

İşe Alım

Şirketlerimizin insan kaynağı ihtiyaçları kısa ve uzun vadedeki stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. İşe alım sürecinde eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının şirketimize kazandırılması hedeflenmektedir. Eleman seçimi, gelişim potansiyeline sahip adaylar arasından, şirket yetkinliklerine uygunluk ve sektörel koşullar dikkate alınarak yapılır.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Şirket hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için, çalışanların bireysel performansı yönetilmekte ve her çalışana bu amaca yönelik yıllık performans hedefleri verilmektedir. Bu amaçla yılda bir kez çalışanların iş sonuçlarına katkısı ve yetkinliklerin gelişimi ölçümlenmektedir. Değerlendirme sürecinin sonucunda yüksek potansiyel sahibi çalışanlar belirlenir. Çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini farklı görevlere aday gösterebilmelerini sağlar.

Kariyer Planlama

MAZAKA, vizyon – misyon ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyele sahip çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması en önemli hedeflerimizdendir. Performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanların kendi kariyer planlamasını yöneticileri ile birlikte tanımlaması ve yönetmesi sağlanır. Kişilerin terfi edebilmesi için şirketin ihtiyaçları doğrultusunda terfi edeceği kadronun boş olması, yükseleceği görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, yetkinliklere sahip olması ve yüksek performans göstermesi ön koşullarına bağlıdır.

Eğitim

Mazaka’da şirketlerimizin hedeflerine paralel olarak, çalışanlarımızın verimliliklerinin arttırılması, değişime uyum sağlayabilmesi ve gelecekteki yönetici kaynağımızın yetiştirilebilmesi için çeşitli eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir. Ayrıca İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konularında bilinci yüksek ve sıfır iş kazasını hedefleyen çalışan profili oluşturmak adına sürekli eğitim programları uygulanmaktadır.